Mỗi đêm, tôi nhìn trời đất để học về lòng bao dung, nhìn đường đi của kiến để biết về sự nhẫn nhục. Sông vẫn chảy đời sông. Đời người cũng để sống và hãy thả trôi đi những tị hiềm.

(via Trịnh Công Sơn.)

  1. piouswacko reblogged this from cafecuocsong
  2. kei-mina reblogged this from cafecuocsong
  3. sondt reblogged this from cafecuocsong
  4. cafecuocsong posted this